Hechtingsproblematiek hoe ontstaat het en hoe beïnvloedt het de relatie met jezelf en de wereld om je heen?

Er zijn verschillende hechtingstijlen en het gaat allemaal over de manier waarop hechting wel of niet heeft plaatsgevonden. Vaak komen problemen voort als het misgaat in onze allereerste hechtingsmomenten dat is de blauwdruk waarmee we het leven en relaties aangaan. Hechtingsproblematiek werkt door op alle levensgebieden; relaties, werk, gezondheid, op financieel gebied, persoonlijke groei en ontwikkeling. Wat eronder ligt is de vraag; ‘ben ik het waard?’ Wanneer je je niet bewust bent van deze dynamiek kan het een grote impact hebben op ons levensgeluk. Echter een onveilig gehecht kind is in staat om gezonde relaties aan te gaan als de condities na de eerste onveilige hechting verbeteren. Andersom kan een veilig gehecht kind ongezonde relaties aangaan door latere ingrijpende ervaringen. Het is een dynamisch proces waar je invloed op uit kunt oefenen mits je je er bewust van bent, dat deze dynamiek werkzaam is in jou.

Was de hechting veilig en liefdevol,  dan vergroot het onze kans om veilige en liefdevolle partners aan te trekken en zinvolle relaties aan te gaan met de mensen om ons heen. We ontwikkelen een gezonde hechtingsstijl.

Als we niet veilig gehecht zijn bepaalt het de manier waarop we ons aan liefdespartners of andere relaties hechten. Vaak speelt bij de onveilige hechting afwijzing een grote rol. Was de hechting onveilig, dan trekken we onbewust onveilige partners aan die ons wederom afwijzen. Deze dynamiek gaat op en neer in een disfunctionele relatie, de een geeft teveel, de ander te weinig en vice versa. Het gaat om het aantrekken en afstoten mechanisme. Afhankelijk van het moment kunnen we beide posities innemen. Je controleert hiermee als het ware of de ander niet té dichtbij komt. Hier komen de zogenaamde stoplicht relaties vandaan. De onderliggende angst is bij beiden niet te voldoen en angst om in de steek gelaten te worden. Door deze werkzame dynamiek krijgen beide partijen niet wat ze willen, namelijk geaccepteerd worden en een betekenisvolle verbinding aangaan.

Deze dynamiek vindt plaats in alle relaties. Of dat nou om een liefdesrelatie of vriendschap gaat, collega’s, familiebetrekkingen, alle verbindingen zijn een potentieel ‘gevaar’, voor afwijzing. Er zijn vier verschillende hechtingsstijlen en iedere stijl komt op een andere manier tot uiting. De gezonde stijl buiten beschouwing latend, vormen alle stijlen een probleem om gezonde en liefdevolle verbindingen aan te gaan. Ze laten je ongelukkig en uitgehold achter omdat het moeilijk is om je los te maken uit een disfunctionele verbinding ondanks alle negatieve consequenties die erbij komen. Het is te vergelijken met een verslaving je probeert alsnog aan je behoeften te voldoen. Het brengt je niets positiefs je pijnpunten worden keer op keer geraakt precies door deze dynamiek. Je voelt je namelijk automatisch aangetrokken tot mensen die ‘ook’ onveilig gehecht zijn en geen wederkerige, liefdevolle relaties aan kunnen gaan, de manier waarop men gehecht is speelt in deze dynamiek dus een belangrijke rol.

Wil je dit doorbreken

Door in de eerste instantie een gezonde relatie met jezelf te ontwikkelen die maakt dat je blij bent met jezelf en je leven, kun je je kansen vergroten om gezonde en liefdevolle relaties aan te gaan. Deze dynamiek zit diep verankerd, het vergt zelfinzicht en vallen en opstaan om dit te veranderen. Het gaat om (h)erkennen van oude pijn, deze pijn toe te laten en onder ogen te zien. Het is een persoonlijk groeiproces je komt steeds een stapje verder in het doorbreken van deze dynamiek. Ook als je weer in je valkuil stapt, je zult er nog een paar keer instappen. Totdat je het gaat herkennen en je steeds beter aan gaat voelen wat jou niet brengt waar je naar verlangt. Door de verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen gevoelens, oude wonden te helen en zo disfunctionele patronen te doorbreken herstel je je eigenwaarde. En ben je in staat om wederkerige liefdevolle relaties aan te gaan. Het leven en de relaties die jij verdient.

Mijn eigen ervaring

Hechtingsproblematiek is een thema van mezelf, je zou me een ervaringsdeskundige kunnen noemen. Omdat het vaak al vroeg is aangelegd, is het echt een uitdaging om dit met jezelf aan te gaan. Het betekent je kwetsbaar opstellen en liefde toe te kunnen laten. Pijn kunnen verdragen omdat je weer teleurgesteld bent en je weer afgewezen voelt. Toch helpen al deze ervaringen om jezelf steeds beter te leren kennen en ze laten je zien wat je zelf nodig hebt. Ik kan het nu zien als een leerproces dat me steeds beter laat zien hoe ver ik ben op de weg naar mezelf en de invulling die IK wil geven aan mijn leven en mijn relaties. Het is zo mooi om dit proces met jezelf aan te gaan en oude pijn te helen, zodat je vrij bent om zelf een andere richting te kiezen. Niet vanuit een onbewuste dynamiek maar uit liefde voor jezelf,  je eigen inzicht en kracht. Het brengt je meer dan wederkerige relaties, het brengt je terug bij je mooie en waardevolle zelf.

Als ik het kan, kan jij het ook! Je hoeft het niet alleen te doen.