Project omschrijving

Trauma en verlies ervaringen

 Verlies 

Alle verlieservaringen kenmerken zich door een rouw-periode. Het kan gaan om het verlies van een dierbare, maar ook het verlies van je baan, je relatie die stukloopt, het verlies van je (zelf)vertrouwen, je gezondheid of je weerbaarheid. Er zijn allerlei soorten van verlies en allemaal hebben ze impact op het leven wat je kende. Er is een scheidingslijn ontstaan in je leven vóór …….. en je leven daarna.

Normaal gesproken ga je door meerdere rouwfases heen, een periode waarin je emoties alle kanten op vliegen, waardoor je het gevoel hebt in een emotionele rollercoaster te zitten. Zo’n rouwperiode is belangrijk om alle bijbehorende emoties te kunnen doorleven. En te komen tot acceptatie van de veranderde situatie, zodat er ruimte kan ontstaan om je leven weer opnieuw richting te geven.

Als de rouwfases niet goed doorlopen worden, kunnen er zelfs jaren verstrijken zonder dat het verdriet minder wordt. Aanpassing aan de nieuwe omstandigheden en omgaan met het geleden verlies stagneert. Hier kunnen verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Een van de moeilijkste dingen in ons leven is omgaan met verlies en traumatische ervaringen. Het kan ontaarden in depressie, zelf-saboterend gedrag, verslaving, jezelf pijn doen (automutilatie) en zelfs poging(en) tot suïcide.

Uitgestelde rouw

Soms is er geen tijd om te rouwen of mis je ondersteuning. De emoties worden dan onderdrukt, er is geen ruimte voor. Wat er gebeurt is dat ze worden opgeslagen in je lichaam, er blijft een lading opzitten. Je emotionele brein slaat de emotie op bij de gevoelservaring, waardoor iedere situatie vergelijkbaar met de opgeslagen emotie een trigger kan worden voor het aanmaken van stresshormonen, waardoor  je beschermingsstrategie in stelling wordt gebracht (vechten, vluchten of verstarren). Dan kan je spreken over trauma. Vroeg of laat uiten deze opgeslagen emoties zich in lichamelijke of emotionele problemen.

Trauma’s/ingrijpende gebeurtenissen

Trauma is waarschijnlijk het meest voorkomende niet erkende onderwerp in ons leven, maar het beïnvloedt ons allemaal. Het heeft een diepgaand en verstorend effect op je vermogen om je vervuld en zelfverzekerd te voelen en om succesvol en gelukkig te zijn in je leven, je werk en in je relaties.
Bij een trauma kun je denken aan geweldsdelicten maar ook aan ingrijpende gebeurtenissen in je jeugd, adolescentie en volwassenheid. Echter niet iedere ingrijpende gebeurtenis wordt een trauma, dat is afhankelijk van meerdere factoren.