Project omschrijving

Jeugdigen/jong-volwassenen,ouders en verzorgers

Ondersteuning voor jeugdigen, ouders en verzorgers die te maken hebben met een ingrijpend verlies of gebeurtenis, of daarin dreigen vast te lopen. Hierbij kun je denken aan jeugdigen en ouders, die moeite hebben met de situatie rondom een scheiding en de verlieservaring die dat met zich meebrengt.
Situaties van verlies naar aanleiding van ziekte en overlijden, maar ook verlies van vertrouwen, veiligheid en eigenwaarde.

De puberteit een periode waarin zich de identiteit vormt kan zonder al te grote problemen verlopen. Echter het kan ook gepaard gaan met meervoudige problematieken. Het overschrijden van grenzen, van alles doen om geaccepteerd te worden, ‘foute’ vrienden, zich volwassen voelen en tonen, maar eigenlijk nog heel erg de ondersteuning van de ouders nodig hebben. In deze levensfase gebeurt er van alles en is de kans op ontsporing het grootst. Ook als er een veilige thuisbasis is. Hier speelt basisvertrouwen een grote rol, hoe stevig sta je in jezelf, hoe groot is je eigenwaarde en je zelfbeeld.

Pubers en jong-volwassenen uit een onstabiele thuissituatie, met een laag basisvertrouwen en zelfbeeld, raken eerder in de problemen. Denk hierbij aan ‘loverboys’, sexting, automutilatie (zichzelf snijden), anorexia/ boulimia, drugs, alcohol misbruik, andere verslavingen, gedragsproblematiek etc.

Victim Blaming

‘Victim Blaming’,  is iets wat helaas vaak voorkomt, het slachtoffer wordt veroordeeld, denk aan ‘sexting’ en ‘loverboy’ problematiek. De afwijzing, het is je eigen schuld en het label ‘hoeft niet met respect behandelt te worden’, zorgt voor schrijnende situaties. Gevoelens van afwijzing, gepest worden en vooral gevoelens van schaamte leidt niet zelden tot suïcide of pogingen daartoe. Erbij horen is op die leeftijd bijna van levensbelang. Dat is ook een van de redenen dat jeugdigen dingen tegen hun eigen natuur in doen. Om erbij te horen en geaccepteerd te worden.

Werkwijze

Het herstellen van het basisvertrouwen, trauma’s en indringende gebeurtenissen verwerken (dit kan zowel voor de ouders als de jeugdige) aan de orde zijn. Werken aan zelfbeeld en eigenwaarde. Het werken met paarden geeft hier een extra dimensie, processen gaan veel sneller en jeugdigen praten niet zo gemakkelijk over wat er precies speelt of ze weten niet, wat het probleem is. Ook voor volwassenen geldt dit, in je onderbewustzijn leeft van alles, waar je je lang niet altijd bewust van bent.

Woorden zijn vaak niet toereikend om uit te drukken waar het eigenlijk écht over gaat. Met paarden  werken we op een andere diepere laag, van ervaren, en veel minder met ons rationele brein. Dat maakt het toegankelijk, woorden zijn niet persé nodig op dat moment, dat komt later wel. Verder kunnen er verschillende interventies worden ingezet waaronder de CREF-cirkel, EMDR, Systemisch werk, psycho-educatie en cognitieve therapie.

Informeer bij de gemeente het (CJG) ‘Centrum Jeugd en Gezin’ of je de kosten vergoed kan krijgen vanuit de jeugdwet,WMO of PGB

♥ Horses, help you to find important things when you have lost them….
Your Smile, Your Hope, and Your Courage