Project omschrijving

Liefde & Relaties

Relaties zijn verbindingen

Het belangrijkste wat iedere relatie kenmerkt is verbinding. Verbinding met Jezelf,  verbinding met de Ander en verbinding met de Wereld om je heen. In al onze relaties speelt geaccepteerd worden een grote rol, in romantische liefde draait alles om hechting en emotionele verbinding. Onze ingebakken behoefte om op iemand te kunnen vertrouwen. Een geliefde in je leven te hebben die een betrouwbare, emotionele verbondenheid kan bieden en troost.

Stoorzender in verbindingen/relaties

Overlevingsstrategieën kunnen verstorend werken in relaties. Vaak staan we er niet zo bij stil dat we allemaal onze eigen ‘pijnstukken’ meebrengen. Niet alleen in romantische liefde, maar ook in relatie tot; familie, vrienden, collega’s….. Zolang je je eigen pijnstukken niet (h)erkend, net zoals je eigen waarden en overtuigingen die je inbrengt in een relatie, is de kans dat je reageert op ‘pijn’ met een oud overlevingsmechanisme zeer groot. Zo blijf je in vaststaande patronen zitten, patronen die je geluk in de weg kunnen staan.

Hoe werkt het in ons brein?

Indringende emotionele ervaringen worden opgeslagen in ons emotionele brein. We hebben daar zelf niet veel vat op, als we een  ervaring emotioneel nog niet hebben verwerkt. Alles wat ons emotionele brein herinnert aan een eerder opgeslagen negatieve ervaring, kan een signaal zijn om hetzelfde gevoel van ’toen’ weer boven te brengen, met dezelfde emotie en reactie hierop. Ook al is het een compleet andere situatie of context, je emotionele brein maakt hierin geen onderscheid. je emotionele brein geeft het signaal af om cortisol (stresshormoon) aan te maken. Je lichaam maakt zich klaar om te vluchten, te vechten of te verstarren (de drie overlevingsstrategieën). Datgene wat je ooit hebt ingezet om je ‘veilig’ te voelen, is je primaire overlevingsmechanisme geworden.

Beschadigd basisvertrouwen en hechting

Soms ben je in je vroege jeugd al beschadigd in je basisvertrouwen. Dan kan het zijn dat je moeite hebt met het aangaan of onderhouden van relaties. Of je hebt later in je leven nare ervaringen opgedaan, die het vertrouwen in jezelf of anderen hebben aangetast. Lopen relaties steeds volgens hetzelfde patroon? En wil je daar iets aan veranderen, dan is het belangrijk om te onderzoeken wat jouw ‘overtuigingen’ geworden zijn en welke overlevingsstrategie je onbewust inzet.

Door het (h)erkennen van je pijnstukken en meer inzicht in jezelf te krijgen, kun je een innerlijke verandering op gang brengen. Je kunt dan bewuste de keuze maken om het verleden simpelweg geen invloed meer te laten hebben op jouw heden en je toekomst. “Het enige waar je invloed op hebt, dat ben je immers zelf.”

Emotionally Focused Therapie (EFT) 

Dit is een therapie die ingaat op emotionele verbinding en onze overlevingsstrategieën. Het aanslaan van ons ‘hechtingsalarm’, dat gebeurt als we ons plotseling onzeker of kwetsbaar voelen of emotionele verbinding dreigen te verliezen. EFT geeft je een beeld van hoe je met elkaar omgaat binnen een relatie, zowel positief als negatief. Het brengt je verlangens en wensen naar voren, zodat je ontdekt welke motieven, verlangens of angsten er achter elkaars gedragspatronen liggen en wat de oorzaak daarvan is. Als stel maar ook in andere relatievormen kun je regelmatig in patronen terecht komen, waardoor je binnen een relatie verder van elkaar verwijderd raakt, terwijl je eigenlijk verlangd naar toenadering.

Wat levert het je op?

Doordat je leert ontdekken wat er achter elkaars gedrag zit, krijg je meer begrip voor elkaar. Pijn kan weer plaats maken voor begrip, liefde voor jezelf en de ander. Je leert elkaar beter te begrijpen, waardoor je je weer verbonden kunt voelen met elkaar. Situaties zoals elkaar pijn willen doen, negeren, kleineren e.d. komen steeds minder voor. Je weet nu hoe je de emotionele verbinding kunt herstellen. De therapie geeft je inzicht en handvatten en verbeterd altijd de relatie met jezelf en daardoor met de ander.

EFT individuele begeleiding

Hier ligt de focus op jouw eigen wensen en verlangens in een relatie, of de wens om een wederkerige relatie aan te gaan. Door die centraal te stellen en op een opbouwende manier aan jezelf te werken, doorbreek je patronen van afhankelijkheid en machteloosheid.

Het kan zijn dat jij problemen ervaart of grote twijfels hebt over jullie relatie,  maar je partner het prima vindt zoals het gaat. Erken dan dat jij tegen problemen aanloopt die je wilt oplossen. Je bent daarvoor niet afhankelijk van de ander. In je eentje kun je zo groeien en veranderen dat dat direct effect heeft op de ander of op je partnerkeuze. Jij bepaalt of jouw gevoel de moeite waard is om er iets mee te doen. Hoe beter jij jezelf kent hoe beter je in kan schatten wat je eigen wensen en verlangens zijn in relatie tot de ander.

Wat levert het je op?

Inzicht in jezelf, je eigen patronen en overlevingsstrategieën en de mogelijkheden die jij hebt om je leven positief te beïnvloeden.  Door zelf de regie te nemen over je eigen geluk kan het je helpen om een verbetering in gang te zetten of een beslissing te nemen waar je misschien al jaren tegen aan zit te hikken.

♥ “Verandering begint bij Jezelf”